Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής

Ολοκλήρωση τελικού συστήματος καταγραφής βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.02.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.03.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής