Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions (EVO-NMDΑ)» του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions (EVO-NMDΑ)» του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ

Ειδικός επιστήμονας σε θέματα Υλοποίησης αλγορίθμων ανάλυσης γενετικών δεδομένων
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.10.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής