Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 74548 έχουν ανακοινωθεί.