Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 74347 έχουν ανακοινωθεί.