Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 78308 έχουν ανακοινωθεί.