Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 78309 έχουν ανακοινωθεί.