Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 78852 έχουν ανακοινωθεί.