Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 79001 έχουν ανακοινωθεί.