Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΑ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Job Board

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΑ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, T.K. 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131300020, αρμόδια: Κ. Δαμουράκη έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατεβάστε τη προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.08.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.09.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Αστροφυσικής