Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ROOF-BREATH