Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο