Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο με εμπειρία στην Ογκολογία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Ακτινολόγο με εμπειρία στην Ογκολογία

Αξιολόγηση και μελέτη απεικονιστικών δεδομένων θώρακα για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό πνευμονικών οζιδίων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής