ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ του ΙΤΕ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κόστος καλύπτεται από τα ιδιωτικά έσοδα των ΠΕΚ του ΙΤΕ, και βαρύνει το πρόγραμμα WBS 21080000-22, «Εκδόσεις Βιβλίων».

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 21.10.2022
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης