OLiPoT - Δύο (2) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Job Board

OLiPoT - Δύο (2) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Position Description

 • Ανάλυση δεδομένων του έργου
 • Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου
 • Πειράματα και μετρήσεις όπως απαιτείται από το Τεχνικό Δελτίο του έργου
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία, σχετική με το έργο, του ανατεθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 12δ

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής [απαιτείται απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου]
 • Εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα Master/μεταπτυχιακό πρόγραμμα ημεδαπής
 • Εμπειρία σε εργαστήριο οπτικής ή laser
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάλυση δεδομένων με το πρόγραμμα MATLAB
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό με Python

 

ΘΕΣΗ 12ε

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής [απαιτείται απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου]
 • Εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα Master/μεταπτυχιακό πρόγραμμα ημεδαπής
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάλυση δεδομένων με το πρόγραμμα MATLAB
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό με Python

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος OLiPoT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

5 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ