Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής εγγεγραμμένο σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής εγγεγραμμένο σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σχεδίαση, υλοποίηση και πειραματική μελέτη, επιμέρους συνιστωσών ενός επανορθώσιμου ευρετηρίου επεξεργασίας μεγάλων συλλογών σειρών δεδομένων (recoverable data series index) για συστήματα που υποστηρίζουν μη-πτητική μνήμη (non-volatile memory).
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής