Ο Eρευνητής του ΙΤΕ Δρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), για το ερευνητικό πρόγραμμα GHOST | Νέα

Press Releases

30.11.2017

Ο Eρευνητής του ΙΤΕ Δρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), για το ερευνητικό πρόγραμμα GHOST

Ο Δρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης έλαβε χρηματοδότηση από το European Research Council Consolidator Grant (H2020-ERC-COG-2017) με το ερευνητικό πρόγραμμα GHOST - Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities. Το πρόγραμμα θα ερευνήσει τις οθωμανικές έννοιες και πεποιθήσεις που αφορούν το υπερφυσικό. Κύριοι στόχοι του θα είναι να εξετάσει τη σημασία και το περιεχόμενο των διαφόρων αντιλήψεων για το «υπερφυσικό», να τις τοποθετήσει μέσα στις διάφορες οθωμανικές κοσμοεικόνες, να αναλύσει τις αλλαγές που επήλθαν στο πέρασμα του χρόνου και να τις συσχετίσει με την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών επιπέδων και κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση σε ευρύτερες συζητήσεις στην πρόσφατη ιστοριογραφία σχετικά με έννοιες όπως η «απομάγευση του κόσμου» ή ο «διαφωτισμός», ενσωματώνοντας έτσι την οθωμανική διανοητική ιστορία στην ευρύτερη πολιτισμική ιστορία της πρώιμης νεωτερικότητας. Η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές, επισκέπτες ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Μαρίνος Σαρηγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε το διδακτορικό του στο ίδιο πανεπιστήμιο το 2005 («Περιθωριακές ομάδες και συμπεριφορές στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη, 16ος-18ος αιώνες»). Εργάζεται ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ από το 2007, με αντικείμενο την οθωμανική κοινωνική, πολιτισμική και διανοητική ιστορία. Το 2014-2015 διεύθυνε το ερευνητικό πρόγραμμα «OTTPOL: A history of early modern Ottoman political thought, 15th toearly19th centuries» στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» της ΓΓΕΤ (ΕΣΠΑ 2007-2013). Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ και μέλος της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Archivum Ottomanicum (Wiesbaden). Έχει δημοσιεύσει πάνω από πενήντα άρθρα και κεφάλαια σε περιοδικά όπωςTurcica, Archivum Ottomanicum, International Journal of Turkish Studies, Journal of Economic and Social History of the Orient, Turkish Historical Review, Der Islam καιάλλα. ΗτελευταίαμονογραφίατουμετίτλοA History of Ottoman Political Thought up to the Early Nineteenth Century είναι υπόέκδοση.

Πληροφορίες:

Δρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τηλ. 2831056627

e-mail: sariyannis@ims.forth.gr