Μία ακόμα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) για το INSPIRE group του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

Μία_ακόμα_χρηματοδότηση_απ
26.07.2019

Μία ακόμα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) για το INSPIRE group του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ξενοφώντας Δημητρόπουλος, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, κάτοχος ERC Starting Grant, και η ομάδα του, το INSPIRE group, βραβεύθηκαν για δεύτερη φορά με την επιχορήγηση ERC Proof of Concept για το πρόγραμμα RAVEN. Οι χρηματοδοτήσεις ERC Proof of Concept προσφέρονται μόνο σε ερευνητές των οποίων οι προτάσεις βασίζονται σε ερευνητικό έργο που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ERC, με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα η συγκεκριμένη έρευνα να οδηγήσει σε καινοτομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μοναδικοί 2 Έλληνες Ερευνητές που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό είναι μέλη του ΙΤΕ.

Σε προηγούμενο έργο τους, ο καθ. Δημητρόπουλος και η ομάδα του ανέπτυξαν το ARTEMIS, ένα προηγμένο σύστημα διαδικτυακής άμυνας ενάντια σε μία κατηγορία κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν δίκτυα υπολογιστών, γνωστές ως επιθέσεις “BGP prefix hijacking”. Ωστόσο στην πράξη, οι μηχανικοί δικτύων αδυνατούν να εκτιμήσουν σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένα τα δίκτυά τους σε τέτοιου είδους επιθέσεις, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων. Το έργο RAVEN (Αξιολόγηση Ευπαθειών σε Επιθέσεις στο Σύστημα Δικτυακής Δρομολόγησης) στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης με την δημιουργία μιας αντίστοιχης Proof of Concept υπηρεσίας, μέσω πειραμάτων σε πραγματικά δίκτυα, προσομοιώσεων και εξομοιώσεων.

Ο καθ. Δημητρόπουλος συντονίζει την ερευνητική ομάδα INSPIRE, η οποία ασχολείται με θέματα σχετικά με μετρήσεις διαδικτύου, δίκτυα που καθορίζονται από λογισμικό και συστήματα παρακολούθησης δικτύων. Η ομάδα έργου αποτελείται από τους Βασίλειο Κοτρώνη, Παύλο Σερμπέζη, Λευτέρη Μανασσάκη, Γεώργιο Νομικό, Πετρούλα Καραγιάννη και Πέτρο Γκίγκη. Περισσότερες πληροφορίες: www.inspire.edu.gr