Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, η Κρήτη αναδεικνύεται ως Περιφερειακή Κοιλάδα Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Νέα

Ανακοινώσεις

Με_την_υποστήριξη_του_Ινστιτούτου_Πληροφορικής_του
11.07.2024

Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, η Κρήτη αναδεικνύεται ως Περιφερειακή Κοιλάδα Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοινώνει την έναρξη του έργου PRECISEU, στο οποίο συμπράττει με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις Περιφερειακές Κοιλάδες Καινοτομίας (Regional Innovation Valleys). Οι 151 επιλεγμένες Περιφέρειες έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να:

  • Ενισχύσουν το περιφερειακό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας
  • Κατευθύνουν την πολιτική και τις επενδύσεις τους στην έρευνα και καινοτομία προς τους βασικούς στόχους της ΕΕ
  • Συμμετάσχουν σε συνεργατικές δράσεις μεταξύ επιλεγμένων ευρωπαϊκών περιφερειών

Το έργο PRECISEU, στο οποίο συμμετέχουν το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ-ΙΠ (CeHA) και η Περιφέρεια Κρήτης, μαζί με άλλους 23 κορυφαίους φορείς από 11 Ευρωπαϊκές χώρες και με συνολικό προϋπολογισμό 22,7 εκατομμύρια ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύοντας στην προώθηση της ιατρικής ακριβείας και στην επίτευξη μιας πραγματικά προσωποποιημένης υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της διασύνδεσης καινοτόμων οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με τη συνεργασία περιφερειακών αρχών και φορέων από 12 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, στόχος είναι η μεταφορά καλών πρακτικών και λύσεων και η κλιμάκωση των καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Μέσα από το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθούν φορείς και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης για συμμετοχή σε συνεργατικά ερευνητικά έργα στις επιλεγμένες θεματικές.

Το CeHA θα έχει κεντρικό ρόλο, συνεισφέροντας σε δράσεις:

  • χαρτογράφησης και ανάλυσης των στρατηγικών εξατομικευμένης ιατρικής και καλών πρακτικών των συνεργαζόμενων περιφερειών,
  • αξιολόγησης της ετοιμότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συστημάτων πληροφορικής της υγείας,
  • εκτίμησης της ωριμότητας των καινοτόμων πρακτικών για την υιοθέτησή τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης,
  • παροχής κατευθυντήριων γραμμών για τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων υγείας, και
  • ενίσχυσης της εμπλοκής όλων των σχετικών φορέων, με έμφαση στους ασθενείς, και σύνδεση των προσπαθειών που γίνονται στην ΕΕ για τη μεταμόρφωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Το έργο PRECISEU αναμένεται να προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 10 Ιουλίου, μέσω μίας ανοικτής εκδήλωσης, η οποία έλαβε χώρα στο Palau de la Generalitat de Catalunya όπου βρίσκεται η έδρα της Προεδρίας και της Κυβέρνησης της Καταλονίας, με τη συμμετοχή πλήθους θεσμικών φορέων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Καταλονίας κ. Pere Aragones i Garcia και ο Υπουργός Υγείας της Κυβέρνησης της Καταλονίας κ. Manel Balcells i Diaz. Από το CeHA παραβρέθηκαν ο Επικεφαλής του Κέντρου κ. Δημήτριος Κατεχάκης καθώς και τα Στελέχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Δρ. Μαρία Μακριδάκη και Δρ. Απόστολος Δημητριάδης, ενώ από την Περιφέρεια Κρήτης η κα Κατερίνα Ρουσάκη και ο κ. Σταύρος Καουκάκης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε: