ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Παλμικής Πηγής Λέιζερ», στα πλαίσια της πράξης «A step forward to spinal cord injury repair using innovative stimulated nanoengineered scaffolds– ακρωνύμιο NeuroStimSpinal”, GA 829060 της Δράσης

Calls for Tender

13.09.2019 - 24.09.2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Παλμικής Πηγής Λέιζερ», στα πλαίσια της πράξης «A step forward to spinal cord injury repair using innovative stimulated nanoengineered scaffolds– ακρωνύμιο NeuroStimSpinal”, GA 829060 της Δράσης