ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Παλμικής Πηγής Λέιζερ», στα πλαίσια της πράξης «A step forward to spinal cord injury repair using innovative stimulated nanoengineered scaffolds– ακρωνύμιο NeuroStimSpinal”, GA 829060 της Δράσης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.09.2019 - 24.09.2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Παλμικής Πηγής Λέιζερ», στα πλαίσια της πράξης «A step forward to spinal cord injury repair using innovative stimulated nanoengineered scaffolds– ακρωνύμιο NeuroStimSpinal”, GA 829060 της Δράσης