Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες Αξιολόγησης της Βιολογικής Δράσης των Εκχυλισμάτων Stevia» στο πλαίσιο της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καιν

Calls for Tender

27.09.2019 - 08.10.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες Αξιολόγησης της Βιολογικής Δράσης των Εκχυλισμάτων Stevia» στο πλαίσιο της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καιν