Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες Αξιολόγησης της Βιολογικής Δράσης των Εκχυλισμάτων Stevia» στο πλαίσιο της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καιν | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

27.09.2019 - 08.10.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες Αξιολόγησης της Βιολογικής Δράσης των Εκχυλισμάτων Stevia» στο πλαίσιο της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καιν