Διακεκριμένες Διαλέξεις «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης»

Επιστημονικές Διαλέξεις

Διακεκριμένες Διαλέξεις «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης»

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης» διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ, στην Πάτρα, στη μνήμη του Αλκιβιάδη Χ. Παγιατάκη (1945-2009), Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ (1999-2006), και Προέδρου του ΙΤΕ από το 2006 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του, στις 29 Νοεμβρίου 2009.

Κεντρικοί ομιλητές της σειράς Διακεκριμένων Διαλέξεων «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης» είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες.

Περισσότερες πληροφορίες