Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΙΤΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης (Πρόεδρο), τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, εκπρόσωπο των Ερευνητών και εκπρόσωπο των εργαζομένων. To Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΙΤΕ. Πρόεδρος ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Διατελέσαντες Πρόεδροι

Ελευθέριος Οικονόμου 1983 - 2004 Στυλιανός Ορφανουδάκης 2004 - 2005 Αλκιβιάδης Παγιατάκης 2006 - 2010 Βασίλειος Δουγαλής 2010 - 2011 Κωνσταντίνος Φωτάκης 2011 - 2016...

Διαβάστε περισσότερα ⟶