Διαλέξεις «Ωνάση»

Επιστημονικές Διαλέξεις

Διαλέξεις «Ωνάση»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το ΙΤΕ διοργανώνουν σε ετήσια βάση κύκλους σεμιναριακών διαλέξεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου διάρκειας μίας εβδομάδας έκαστος. Βασικός στόχος των Διαλέξεων Ωνάση είναι η περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων Ελλήνων και άλλων Διεθνών επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων φοιτητών από το χώρο των Θετικών επιστημών.

Οι διαλέξεις δίνονται στην Αγγλική γλώσσα από διεθνώς εξέχουσες επιστημονικές προσωπικότητες και συνοδεύονται από διαλέξεις διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων του αντίστοιχου κλάδου. Προβλέπονται έως τρεις κύκλοι διαλέξεων ανά έτος, οι οποίοι καλύπτουν θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της διεθνούς επιστήμης και έρευνας στις περιοχές της Φυσικής Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών.

Οι διαλέξεις διεξάγονται στις εγκαταστάσεις τουΙ ΤΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης τον μήνα Ιούλιο.

Στους έως 50 Έλληνες φοιτητές και έως 30 φοιτητές από άλλες χώρες (μεταπτυχιακούς και τελειόφοιτους), που έχουν επιλεγεί με βάση τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, παρέχεται οικονομική ενίσχυση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και παραμονής τους.

Δείτε την ιστοσελίδα των Διαλέξεων Ωνάση