Βραδιά Ερευνητή

Το ΙΤΕ υποδέχεται 2.500 άτομα ετησίως, στο πλαίσιο της Βραδιάς Ερευνητή που λαμβάνει χώρα τα τελευταία 12 χρόνια, και αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργανώνεται σε 300 Ευρωπαϊκές πόλεις, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα από εθνικά και διεθνή ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.