Επισκέψεις σχολείων

Επισκέψεις σχολείων

Το ΙΤΕ είναι αρωγός στην εκπαίδευση υποστηρίζοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό: περισσότεροι από 1.100 μαθητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ετησίως…