Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος»

Βραβεία του ΙΤΕ

Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος»

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) δημιούργησε το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, τον Καθηγητή Στρατή Σωτήρχο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τραγικό ατύχημα στις Βρυξέλες, στις 13 Ιουνίου 2004. Το Βραβείο στηρίζει Καταπίστευμα το οποίο δημιουργήθηκε από συνεισφορές φίλων και συναδέλφων.

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» απονέμεται κάθε δεύτερο χρόνο σε έναν ερευνητή από οιαδήποτε χώρα, ο οποίος (ή η οποία) θα έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή θα γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Θα δίνεται κάποια προτίμηση σε άτομα νεώτερα των 40 ετών.

Κάθε δύο έτη (ξεκινώντας από το 2005) ο βραβευόμενος θα καλείται να παρουσιάσει μία διάλεξη, την "Stratis V. Sotirchos Lecture", κατά το «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής». Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται κάθε δύο έτη (εκείνα με μονό αριθμό) εκ περιτροπής στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Οι δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διατροφής του βραβευόμενου θα καλύπτονται από τα έσοδα τα οποία θα δημιουργεί το καταπίστευμα.

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» περιλαμβάνει επίσης και μια μικρή προαιρετική αμοιβή.

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ