Ομάδα εργασίας HRS4R EURAXESS

Επιτροπές

Ομάδα εργασίας HRS4R EURAXESS

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές (Human Resources Strategy for Researchers-HRS4R, EURAXESS) και την εφαρμογή της Χάρτας και του Κώδικα (Charter & Code for Researchers).

Μέλη επιτροπής:

  1. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, μέλος Δικτύου EURAXESS
  2. Τζωρτζίνα Κακλαμάνη, Γραφείο υποστήριξης προγραμμάτων και ερευνητικών προτάσεων
  3. Γιάννης Καμαριανάκης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Ερευνητών
  4. Ανθή Στρατάκη, Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  5. Γιάννης Σουφαλιδάκης, Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών
  6. Κάλλια Τζίκα, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η υποστήριξη για την ένταξη της Χάρτας και του Κώδικα (Charter & Code for Researchers) στην δομή και τις διαδικασίες του ΙΤΕ, προκειμένου να απονεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λογότυπο HR Excellence in Research.

hr

Σύνοψη Διαδικασίας

outline

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Παπαμιχαήλ (ΙΤΕ EURAXESS Centre, 2810391904, george@stepc.gr)