Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ)

FORTH Επιτροπές

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ)

Ε-mail: eyae_her@admin.forth.gr

Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) για τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο συστάθηκε το 2020 σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 και έχει ρόλο συμβουλευτικό, με σκοπό την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Η Επιτροπή συστάθηκε από τους δύο Συλλόγους του ΙΤΕ, τον Σύλλογο Ερευνητών (ΣΥΛΕΡ) και το Σύλλογο Εργαζομένων (ΣΕΙΤΕ), και περιλαμβάνει εκπροσώπους απ' όλα τα Ινστιτούτα που εδρεύουν στο Ηράκλειο καθώς και από την Κεντρική Διοίκηση του ΙΤΕ:

Από τον ΣΥΛΕΡ:

  1. ΑΠΕΡΑΘΙΤΗΣ Ηλίας, ΙΗΔΛ, eaper@physics.uoc.gr tel: (281039) 4123

Από τον ΣΕΙΤΕ:

  1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΙΗΔΛ, kostas@iesl.forth.gr, τηλ: (281039) 1120 (Συντονιστής)
  2. ΒΛΑΤΑ Ζαχαρένια, ΙΜΒΒ, xvlata@imbb.forth.gr, τηλ: (281039) 1821
  3. ΧΑΤΖΑΚΗ Μαγδαληνή, ΙΠ, magda@ics.forth.gr, tel: (281039) 1458 (Γραμματέας)
  4. ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΙΥΜ, piperak@iacm.forth.gr, tel: (281039) 1781
  5. ΤΖΙΚΑ Κάλλια, ΚΔ, tzika@admin.forth.gr, tel: (281039) 1523

Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να οριστούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο, Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων σε κάθε πόλη της Ελλάδας όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.