Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ

FORTH Επιτροπές

Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ

ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Tηλ: 2810 - 391716
email: lourakis@ics.forth.gr

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Tηλ: 2810 - 391922
email: zahari@iesl.forth.gr

ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Tηλ: 2810 - 391897
email: kamarian@iacm.forth.gr

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΑΜΙΑΣ
Tηλ: 2810 - 391117, 2810 - 391142
email: monastir@imbb.forth.gr

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΜΕΛΟΣ
Tηλ: 2810 - 391945
email: sotiris@ics.forth.gr