Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 90729 έχουν ανακοινωθεί.