PeroGas - Δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών

Job Board

PeroGas - Δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών

Position Description

ΘΕΣΗ 4α

Ανάπτυξη συστήματος μικροροών για το χαρακτηρισμό νανοσύνθετων υλικών γραφενίου-περοβσκίτη μέσω οπτικής μικροσκοπίας

ΘΕΣΗ 4β

Ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών γραφενίου-περοβσκίτη με χρήση υπερβραχέων παλμικών Λέιζερ

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 4α

 • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών  
 • Διδακτορικό από τμ. Φυσικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών  
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με την ανάπτυξη συστήματος μικροροών  
 • Ερευνητική εμπειρία σχετική με τον οπτικό χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων μέσω χρήση συστήματος μικροροών

 

ΘΕΣΗ 4β

 • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών  
 • Διδακτορικό από τμ. Φυσικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών  
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με την αλληλεπίδραση ύλης-ακτονοβολίας  
 • Ερευνητική εμπειρία σχετική με την κατεργασία υλικών με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PeroGas και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.12.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.12.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ