Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικής Υπολογιστών

Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων κλιμακώσιμης, ελαστικής, και υψηλά διαθέσιμης κατανεμημένης επεξεργασίας ροών δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.12.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.01.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής