Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου "HΙPERION"