Θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων (TTO_FIN_ATH_JAN_23)

Job Board

Θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων (TTO_FIN_ATH_JAN_23)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 07.02.2023
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ