Προκήρυξη για επτά ( 7) θέσεις συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης (κωδ. θέσης TTO_HER_FEB_2023_7)

Job Board

Προκήρυξη για επτά ( 7) θέσεις συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης (κωδ. θέσης TTO_HER_FEB_2023_7)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) Συμβούλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.02.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.03.2023
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ