Μια (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0449]