Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 98526 έχουν ανακοινωθεί.