Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 96425 έχουν ανακοινωθεί.