Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Π. Μόσχου [Ref. # ORZ-0453]