SMART-G - Μία (1) θέση τεχνικού έρευνας

Job Board

SMART-G - Μία (1) θέση τεχνικού έρευνας

Position Description

Μελέτη της δραστικότητας καταλυτών 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents"

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, Χημείας  
  • Εργαστηριακή Εμπειρία  
  • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό καταλυτών  

Desirable Qualifications

Εμπειρία σε ηλεκτροχημικούς χαρακτηρισμούς υλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SMART-G, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

3 months
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.06.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 19.06.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ