Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 110161 έχουν ανακοινωθεί.