Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115359 έχουν ανακοινωθεί.