Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115056 έχουν ανακοινωθεί.