Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου (ΕΙΓΑ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Job Board

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου (ΕΙΓΑ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας,

Μεσογείων 14-18, T.K. 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131300020,
αρμόδια: Κ. Δαμουράκη έως και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.11.2023
Ινστιτούτο: Ελληνικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου