Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 125524 έχουν ανακοινωθεί.