Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 125398 έχουν ανακοινωθεί.