Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 124550 έχουν ανακοινωθεί.