Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Νευροαπεικόνιση

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Νευροαπεικόνιση

Ανάλυση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας και αλγορίθμων
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.12.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.01.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής